27 feb, 2024

Najväčšie právo na milosrdenstvo

„Píš o mojom milosrdenstve utrápeným dušiam. 
Duše, ktoré sa odvolávajú na moje milosrdenstvo, mi spôsobujú radosť. (Den. 1146)

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch
8. – 10. marca 2024

6 + 5 =

Po odoslaní prihlášky dostanete potvrdenie, že ste boli prijatí na duchovné cvičenia (podľa poradia prihlášok).

Správca údajov je Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum
Kontakt na IOD: iod@faustinum.pl

Údaje budú použité pri organizácii duchovných cvičení a pre štatistiku.
Viac informácií nájdete na stránke: Spracovanie osobných údajov