27 feb, 2024

Žiadam od teba skutky milosrdenstva,
ktoré majú vyplývať z lásky ku mne.
Milosrdenstvo svojim blížnym máš preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani sa vyhovárať,
ani sa od toho oslobodiť…

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

APOŠTOLI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

vyrastá z charizmy našej patrónky,
sv. sestry Faustíny, jej spirituality a apoštolského poslania.
Je združením laikov, zasvätených osôb a kňazov,
ktorí chcú slúžiť posolstvu Božieho milosrdenstva.

Milosrdnými skutkami, slovami

a zvlášť svojím životom
môžu významným spôsobom ohlasovať pravdu
o Božom milosrdenstve každému človeku.

V jednoduchosti a horlivosti preukazujú milosrdenstvo chorým,
starším a tým, ktorí potrebujú pomoc, a to všade tam,
kam ich povedie milosrdný Ježiš.