F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

PIATY MEDZINÁRODNÝ KONGRES APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

SLÁVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO

KONFERENCIE A SVEDECTVÁ

PRVÝ DEŇ:
SLÁVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO VO SVIATOSTI ZMIERENIA

DRUHÝ DEŇ:
SLÁVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO V EUCHARISTII A BOŽOM SLOVE

TRETÍ DEŇ
SLÁVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO V BEŽNOM ŽIVOTE