F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

…dostala som hlboké poznanie ohľadne celého diela…
Pán mi dal spoznať svoju vôľu akoby v trocha odtieňoch, ale ide o to isté…

Do tohto odtieňa môžu patriť všetci ľudia žijúci vo svete.

Člen tohto odtieňa by mal vykonať prinajmenšom
jeden skutok milosrdenstva denne…

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

ZDRUŽENIE  APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FAUSTÍNUM

je súčasťou veľkého

apoštolského hnutia Božieho milosrdenstva

Na žiadosť generálnej predstavenej
Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva

M. Pauliny Słomki

toto združenie zriadil

6 MARCA 1996 ROKU

krakovský arcibiskup

kard. František Macharski

ZAČIATKY  ZDRUŽENIA

Prví záujemcovia z Poľska sa do združenia Faustínum prihlásili už v apríli 1996.
V nasledujúcich mesiacoch mnohí pútnici, ktorí prišli do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch,
vyhľadali sekretariát nášho združenia so záujmom zapojiť sa do tohto diela.
V priebehu prvého roka pôsobenia združenia sa doň zapísalo viac než 700 ľudí z 21 krajín.