27 feb, 2024

Počúvame Božie slovo

so sv. Faustínou

POSOLSTVO

BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Odovzdat’ sa

Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

PIATY MEDZINÁRODNÝ KONGRES

APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA