27 feb, 2024

Vidím, že to bude veľké hnutie laikov,
do ktorého budú môcť patriť všetci
a skutkami pripomínať Božie milosrdenstvo, preukazujúc milosrdenstvo jedni druhým.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

ZDRUŽENIE APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

FAUSTÍNUM

vyrastá z charizmy našej patrónky,
sv. sestry Faustíny, jej spirituality a apoštolského poslania.
Je združením laikov, zasvätených osôb a kňazov,
ktorí chcú slúžiť posolstvu Božieho milosrdenstva.

CHARIZMA

V centre charizmy združenia Faustínum je

TAJOMSTVO BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

ako je zjavené v Božom slove
a pripomenuté v Denníčku sv. sestry Faustíny.

Charizma združenia Faustínum spočíva
v ohlasovaní Božieho milosrdenstva v dnešnom svete
prostredníctvom skutkov, slov a modlitieb.

SPIRITUALITA

Špecifická cesta k svätosti
pre členov združenia Faustínum spočíva
v poznávaní tajomstva Božieho milosrdenstva.
Toto poznanie vedie k postoju dôvery v Boha bohatého
na milosrdenstvo a k túžbe stať sa mu podobným
prostredníctvom milosrdenstva preukazovaného druhým.

MISIA

Charizma združenia Faustínum
určuje životnú misiu jeho členov.
Preto každý člen združenia by mal prostredníctvom Ducha Svätého
dospieť k tomu, že pravda o Božom milosrdenstve
je posolstvo, ktoré chce Boh ohlasovať svetu
svedectvom života každého člena.

MISIA APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA:

PREUKAZOVAŤ SKUTKY MILOSRDENSTVA

1

Tento postoj sa rodí z hlbokého zážitku Božieho milosrdenstva vo svojom živote, vďaka ktorému nachádzame Ježiša v každom človeku túžiacom po láske. Prakticky ho prejavujeme pri riešení jeho telesných, psychických a duchovných potrieb.

OHLASOVAŤ PRAVDU O BOŽOM MILOSRDENSTVE A ŠÍRIŤ JEHO ÚCTU SVEDECTVOM ŽIVOTA.

2

Vo všetkých životných situáciách sa členovia snažia hlásať pravdu o Bohu bohatom na milosrdenstvo, povzbudzovať blížnych k dôvere v neho a ponúkať im slová odpustenia, bratského napomenutia a útechy.

VYPROSOVAŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO PRE SVET

3

Túto úlohu členovia realizujú modlitbou a praktizovaním foriem úcty, ktoré nám odovzdala sv. sestra Faustína: Ide o úctu k obrazu Milosrdného Ježiša, o dennú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva, o modlitbu v Hodine milosrdenstva a o slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva. Na tieto úmysly členovia prinášajú aj duchovné obety.

Pri príležitosti 25. výročia združenia Faustínum

vznikla reportáž, v ktorej nájdeš viac informácií o združení
a svedectvá našich členov a dobrovoľníkov.

Pozri si!

ČLENOVIA A DOBROVOĽNÍCI

ZDRUŽENIA apoštolov Božieho milosrdenstva

Faustínum