F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Keď uvažuješ o tom, čo ti hovorím v hĺbke tvojho srdca,
je to pre teba osožnejšie, akoby si prečítala veľa kníh.
Ó, keby duše chceli počúvať môj hlas,
keď sa im prihováram v hĺbke srdca,
v krátkom čase by dosiahli vrchol svätosti.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Všetci apoštoli Božieho milosrdenstva
zo združenia Faustínum sú pozvaní viesť

HLBŠÍ VNÚTORNÝ ŽIVOT

POZNÁVANIE BOHA

Prostredníctvom
individuálnej modlitby:

 • dbaním o rozvoj osobného vzťahu s Bohom a praktizovaním dennej osobnej modlitby;
 • snahou stretávať sa s milosrdným Ježišom, ktorý je prítomný
  v Božom slove a prihovára sa im slovami z Denníčka sv. sestry Faustíny.

VYPROSOVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA PRE SVET

vďaka darom, ktoré nám Boh dal cez sv. sestru Faustínu a ku ktorým patrí:

1

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

2

KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

3

MODLITBA V HODINE MILOSRDENSTVA

SVIATOSTI

V rámci sviatostného života ide o:

 • pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia;
 • zúčastňovanie sa na svätej omši aj počas týždňa;
 • adorovanie Ježiša v Najsvätejšej oltárnej sviatosti;

MATKA MILOSRDENSTVA

Kontemplujeme život Panny Márie
v modlitbe posvätného ruženca,

učíme sa dôverovať Bohu a zvelebovať ho
vo všetkých okolnostiach života,
prijímať jeho milosrdenstvo a prinášať ho iným.

DENNE

V bežnom živote:

 • zotrvávame s Ježišom, ktorého máme prítomného v srdci;
 • povinnosti, prácu, čas odpočinku a zábavy prežívame
  s Ježišom;
 • pravidelne si vykonávame spytovanie svedomia,
  a to v optike Božieho pôsobenia v obyčajných udalostiach
  a okolnostiach života.

Pravda o Božom milosrdenstve takto preniká celý náš život!

DUCHOVNÉ CVIČENIA

Dôležitou súčasťou modlitbového života sú duchovné cvičenia, ktoré prežívame v ústraní a tichu.

Našim členom a dobrovoľníkom
sa duchovné cvičenia ponúkajú v rámci série
So Svätým písmom a Denníčkom sv. sestry Faustíny
a Formačné duchovné cvičenia združenia Faustínum