27 feb, 2024
hands-g75c3c36e9_1280

Duchovné cvičenia pre členov a dobrovoľníkov
združenia Faustínum
a pre ctiteľov Božieho milosrdenstva

Duchovné cvičenia prebiehajú v silenciu, vychádzajú zo Svätého písma a z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej. 

Duchovné cvičenia vedú sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva a kňazi.

V roku 2024 ponúkame 5 turnusov:

8. – 10. marca, 24. – 26. mája a 8. – 10. novembra v Krakove. Vedie sr. Clareta Fečová, ISMM

28. – 30. júna a 25. – 27. októbra v Exercičnom dome v Prešove. Vedie sr. Blanka Krajčíková, ISMM

Témy a mená kňazov – exercitátorov jednotlivých turnusov zverejníme neskôr na našej webstránke

www.milosrdenstvo.sk a www.faustinum.sk.