27 feb, 2024
hands-g75c3c36e9_1280

Duchovné cvičenia 2024

MAREC

Termín: 8.-10. marca 2024

Téma: Najväčšie právo na milosrdenstvo
Píš o mojom milosrdenstve utrápeným dušiam. Duše, ktoré sa odvolávajú na moje milosrdenstvo, mi spôsobujú radosť“ (Ježiš, Den. 1146).

 

Prvý a najdôležitejší Otec v našom živote je Boh, ktorý na nás celý čas pozerá s láskou. Pozýva nás, aby sme objavili sami pre seba ten najdôležitejší vzťah – vzťah s ním, aby sme svoju vieru neredukovali na zachovávanie predpisov, lebo tie nám nedávajú život. Na týchto duchovných cvičeniach budeme počúvať Božie slovo, aby nás nanovo obrátilo, aby sme uverili, že Boh nám ponúka svoje milosrdenstvo veľmi osobne. 

Miesto: Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikoch

Vedie: 

Vdp. Artur Ciepielski  

Doktor biblických vied, člen združenia Faustínum, exercitátor, vedie formáciu v niekoľkých spoločenstvách v rámci združenia Faustínum na Slovensku. Aktuálne pôsobí ako farský administrátor vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Tisovci. 

Sr. M. Clareta Fečová ISMM

Sestra Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, vicepresident a členka hlavnej správy Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Aktuálne pôsobí v Krakove.