F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Baner.005b

Medzinárodné dni apoštolov Božieho milosrdenstva

sú pre tých, ktorí chcú:

znovu objaviť milosrdnú Božiu lásku vo svojom živote,

zažiť milosrdenstvo, ktoré vždy odpúšťa,

ešte viac dôverovať tomu, ktorý môže všetko,

prijať silu Ducha Svätého, aby mohli hlásať celému svetu, že
EXISTUJE ZÁCHRANA – MILOSRDENSTVO!

Medzinárodné dni apoštolov Božieho milosrdenstva

sú mimoriadnou príležitosťou, na stretnutie vo svetovom centre Božieho milosrdenstva!
Sú príležitosťou stretnúť tých, ktorí cestu dôvery a milosrdenstva uznali za vlastnú
a v rôznych kútoch sveta pokračujú v misii sv. sestry Faustíny!

Medzinárodné dni apoštolov Božieho milosrdenstva

sú časom modlitby a formácie.

Našimi hosťami a zároveň prednášajúcimi budú:

Mons. Artur Ważny

Mons. Adrian Galbas

p. Grzegorz Szczygieł MS

sr. M. Gaudia Skass ISMM

Marcin Zieliński

Spoločne budeme zvelebovať Božie milosrdenstvo a vyprosovať ho pre svet. 

Ste vítaní!