27 feb, 2024

Príbeh kňaza – Don Martin Orlando

Keď som prvýkrát počul o Božom milosrdenstve a korunke Božieho milosrdenstva, bol som zmätený a pomyslel som si, načo ďalšia modlitba a čo dobré z toho bude. Nevedel som o tom, ale Ježiš mi plánoval zjaviť svoje milosrdenstvo. Keď som bol v Malajzii v Kuala Lumpur pridelený na jednoročnú pastoračnú prax (podľa programu formácie seminára), bol som požiadaný, aby som pomohol pri slávnosti posviacky kostola, ktorý mal byť zasvätený Božiemu milosrdenstvu, Shah Alam. Je to prvý kostol zasvätený Božiemu milosrdenstvu v Malajzii. Musím pripustiť, že odvtedy som cítil túžbu modliť sa k Božiemu milosrdenstvu a dozvedel som sa aj o sv. Faustíne. Neskôr, keď som bol v záverečnej fáze seminárnej formácie, bol som pridelený do kostola Božieho milosrdenstva v Singapure. Bol to úplne nový kostol, ktorý sa otvoril asi 2 mesiace pred mojím príchodom. Tam som mal užší kontakt s úctou Božieho milosrdenstva a sv. sestrou Faustínou. Práve v tejto farnosti som dostal ruženec s relikviou tretieho stupňa sv. Faustíny.

Po vysviacke ma poslali do kostola sv. Anny, Bukit Mertajam, ale netrvalo to dlho, pretože Boh mal iné plány. Krátko nato som bol prenesený do katedrály Ducha Svätého v Penangu, ktorého kostol Božieho milosrdenstva bol filiálkou. Asi po šiestich mesiacoch si môj farár vzal šesťmesačnú študijnú dovolenku a stal som sa správcom obidvoch kostolov. Vtedy sa prehĺbila moja úcta k Božiemu milosrdenstvu. Začal som hľadať rôzne spôsoby, ako propagovať túto úctu a tento kostol ako pútnické centrum. 

Malez02

Navrhol som, aby biskup zriadil farnosť Božieho milosrdenstva kvôli jej veľkosti. Biskup ma požiadal, aby som sa pozrel na kanonický proces súvisiaci s touto skutočnosťou a čoskoro súhlasil, že filiálka sa stane farnosťou. Bol som taký šťastný, že ľudia mohli konečne nazvať svoj kostol domovom, farnosťou …

Biskup ma tiež vymenoval za prvého farára tohto kostola v Penangu. Pokorne som to prijal, hoci som vedel, že je tam veľa práce. Bolo potrebné tvoriť od začiatku administratívu, pastoračnú formáciu, služby a rôzne ďalšie záležitosti. Prišiel som tam 1. septembra 2013. Do funkcie prvého farára som sa dostal 29. septembra 2013. Keď som sa presťahoval do kostola, cítil som niečo zvláštne. Nikto tam nebol. Áno, bol tu Ježiš, ale nebol tu nikto mne blízky … Potom som si uvedomil, že tu chce mať svoj domov sv. Faustína. Snažil som sa získať jej relikvie. V tom čase som sa obrátil na farára Božieho milosrdenstva v Shaha Alam a opýtal som sa ho, či si môžem požičať relikvie sv. Faustíny na oslavu jej sviatku 5. októbra tu v našej farnosti v Penangu. Ihneď súhlasil a my sme išli s ďalšími dvoma farníkmi vyzdvihnúť relikviu. Bola to únavná cesta, ale stálo to za to. 5. októbra sme oslavovali jej sviatok a všetci farníci uctievali jej relikvie. Na tvári všetkých ľudí sa objavil široký úsmev a radosť. Bol to historický okamih, nezabudnuteľný …

Onedlho sme dostali relikvie sv. Faustíny pre našu farnosť a súčasne relikvie sv. Jána Pavla II. Osobne som prišiel do Krakova – Lagievnik spolu s 20 farníkmi, aby som prevzal relikvie sv. Faustíny. Bolo to krásne stretnutie, aké sme vtedy mali. Svätú omšu sme slávili pri relikviách sv. Faustíny v prekrásnej kláštornej kaplnke. Sme skutočne požehnaní prítomnosťou oboch svätcov, ako aj mnohými osobnými skúsenosťami, zázrakmi a uzdraveniami, ktoré sa vyskytujú u tých, ktorí navštívia náš kostol. Sme tiež vďační, že v našej farnosti bola v roku 2016 brána milosrdenstva.

Malez01

Minulý rok sme dostali ďalšiu dobrú správu, že dostaneme relikvie bl. Michala Sopočka. Tento rok sme počas sviatku Božieho milosrdenstva umiestnili všetky relikvie pri Ježišových nohách a spoločne sme slávili tento sviatok.

Prítomnosť sv. Faustíny je skutočne mimoriadna a priniesla milosť hlbokého pokoja a modlitby. Je skutočne veľká a učí nás ako sa modliť a odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu. Mnoho ľudí sa priblížilo k Ježišovi vďaka svedectvu jej života. Každý deň umiestňujem úryvky z Denníčka vo farskej chatovej skupine, aby ľudia mohli nad nimi rozmýšľať a meniť svoj život. Denníček je veľké požehnanie a Boh sa nám cez to dielo prihovára. Môžem len ďakovať Bohu, že ma použil na to, aby ľudia poznali jeho milosrdenstvo. Teraz, keď prichádza čas na zmenu miesta mojej pastoračnej služby, dúfam a modlím sa, aby ďalší kňaz naďalej povzbudzoval ľudí, aby sa odovzdali Božiemu milosrdenstvu na príhovor sv. Faustíny.

Don Martin Orlando
Farský kňaz
Kostol Božieho milosrdenstva,
Penang, Malajzia