F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

wspólonty2

Bratislava – Petržalka

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie
Lúky, Betliarska 3
851 07 Bratislava – Petržalka
vdp. Milan Puškár

Čierny Balog – Dobroč

Farnosť Premenenia Pána
P. Jilemnického 134
976 52 Čierny Balog-Dobroč
vdp. Štefan Šeliga

Detva

Farnosť sv. Františka z Assisi
Partizánska 64
962 11 Detva
vdp. Artur Ciepielski
o. Artur Ciepiels

Humenné

Farnosť Sv. Košických mučeníkov
Dargovských hrdinov 6177/22
066 01 Humenné
vdp. František Petro
individuálna formácia

Koprivnica

Farnosť sv. Ondreja
Koprivnica 20
086 43 Koprivnica
vdp. Milan Supek                    

sr. M. Blanka Krajčíková, ISMM

vdp. Milan Sup

Košice – KVP

Farnosť Božieho milosrdenstva
Trieda KVP 6
040 23 Košice – sídlisko KVP
vdp. Tomáš Svat
sr. M. Blanka Krajčíková, ISMM

Nižný Hrušov

Farnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi
094 22 Nižný Hrušov 41
sr. M. Hedvig Uličná, ISMM
sr. M. Pavla Stanovčáková ISMM

Piešťany

Exercičný dom Jezuitov
Poštová 1 
921 01 Piešťany
o. Ján Revák SJ

Prešov

Farnosť sv. Mikuláša
Hlavná 81
080 01 Prešov

vdp. Jozef Heske                   

sr. M. Blanka Krajčíková, ISMM    

Sabinov

Farnosť Mučeníckej smrti Jána Krstiteľa
Námestie slobody 31
083 01 Sabinov
vdp. Miroslav Liška

Slovenská Ľupča

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Murgašova 1
976 13 Slovenská Ľupča
vdp. Peter Ivanič

Borša

Školská 19
076 32 Borša
sr. Hedvig Uličná, ISMM