F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Veľká noc 2024

„Druhá veľkonočná nedeľa, čiže sviatok Božieho milosrdenstva. (…)Moja duša tonula v nepredstaviteľnej radosti a Pán mi dal poznaťcelé more a…

Láska Bielej soboty

Biela sobota je deň, keď vojaci strážili Ježišov hrob a bdeli. Pre nás je to čas očakávania osobného stretnutia so…

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Dnes, na Veľký piatok, začíname novénu k Božiemu milosrdenstvu. Počas deviatich dní sa budeme denne modliť Korunku Božieho milosrdenstva. Pozývame…

Nádej Veľkého piatku

Veľký piatok je deň, keď sa zvlášť zamýšľame nad Ježišovým umučením a smrťou. Je to deň, keď o 15.00 hod….

Viera na Zelený štvrtok

Zelený štvrtok je dňom, keď obzvlášť uvažujeme nad tajomstvom kňazstva a Eucharistie. Túto udalosť nám opisuje sv. sestra Faustína: „Ježiš…

Sme spolu už 28 rokov!

Dnes oslavujeme 28. výročie založenia združenia Faustínum! Sme šťastní, že spolu s vami máme účasť na tomto diele Božieho milosrdenstva,…