F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

„Toto je môj Syn, počúvajte ho!“ (Mt 17, 5)

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch
24. – 26. mája 2024

7 + 7 =

Po odoslaní prihlášky dostanete potvrdenie, že ste boli prijatí na duchovné cvičenia (podľa poradia prihlášok).

Správca údajov je Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum
Kontakt na IOD: iod@faustinum.pl

Údaje budú použité pri organizácii duchovných cvičení a pre štatistiku.
Viac informácií nájdete na stránke: Spracovanie osobných údajov