F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Formačné materiály a knihy

Misia milosrdenstva

Všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva a predovšetkým členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum je venovaná naša knižná novinka Misia milosrdenstva.

Boh, ktorý všetko vie a je samo milosrdenstvo, už vopred pripravil pre ľudí liek a spôsoby záchrany, pretože túži po spáse každého človeka. To vlastne urobil v našej dobe a odovzdal posolstvo o svojom milosrdenstve jednoduchej rehoľnej sestre Faustíne Kowalskej z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva a potom ju poslal s prorockou misiou do celého sveta. Boh pozýva všetkých zapojiť sa do diela, ktoré inicioval v živote sv. sestry Faustíny a prostredníctvom nej v Cirkvi. Osobitným spôsobom pozýva kongregáciu, ktorej zveril duchovné dedičstvo apoštolky Božieho milosrdenstva, ako aj členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. Tí sú jeho najbližšími spolupracovníkmi na apoštolskej misii a majú vo svete sprítomňovať milosrdnú Božiu lásku svedectvom života, skutkami, slovami a modlitbou (z úvodu do knihy).