F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Noví členovia Faustínum 06.2024

14. júna na zasadnutí hlavnej správy vedenia bolo prijatých 9 nových členov
do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum:
3 kňazi: 1 z Talianska, 1 z Indie, 1 z Beninu,
6 laikov: 4 z Poľska, 1 z Talianska, 1 zo Srí Lanky.

Sme radi, že sa k nášmu spoločenstvu pridali noví apoštoli milosrdného Ježiša, ktorí sa chcú ešte plnohodnotnejšie zapojiť do poslania sv. sestry Faustíny a prinášať posolstvo Božieho milosrdenstva celému svetu.
 
Prajeme im, aby naďalej rástla ich dôvera a aby vytrvalo slúžili tým, ku ktorým ich milosrdný Ježiš posiela.