F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Sme spolu už 28 rokov!

Dnes oslavujeme 28. výročie založenia združenia Faustínum! Sme šťastní, že spolu s vami máme účasť na tomto diele Božieho milosrdenstva, na ktorému Ježišovi tak veľmi záleží!

V Denníčku čítame Ježišove slová: „Túžim, aby celý svet poznal moje milosrdenstvo“ (Den. 687). Združenie Faustínum napĺňa túto Božiu túžbu ohlasovaním pravdy o milosrdnej Božej láske k človeku, ako aj životom v duchu milosrdenstva (v dôvere k Bohu) a konaním milosrdenstva – skutkom, slovom a modlitbou.

Pri príležitosti nášho výročia vás povzbudzujeme, aby ste o združení Faustínum povedali niekomu, kto o ňom ešte nepočul! Alebo možno poznáte niekoho, koho by ste mohli pozvať do združenia?

Nech nás povzbudia Ježišove slová adresované Faustíne, ale aj každému z nás:  „Neustávaj v hlásaní môjho milosrdenstva, uľavíš tým môjmu srdcu, ktoré spaľujú plamene zľutovania k hriešnikom.“ (Den. 1521).