Výročie zjavenia korunky Božieho milosrdenstva 2023

Onedlho budeme sláviť výročie zjavenia KORUNKY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA ktorú Ježiš odovzdal svätej sestre Faustíne 13. a 14. septembra 1935 vo Vilniuse. Opis tejto udalosti nájdete v DENNÍČKU SVÄTEJ FAUSTÍNY, č. 474, 475 A 476. Ponúkame vám DUCHOVNÚ PRÍPRAVU NA TIETO…