F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Výročie zjavenia korunky Božieho milosrdenstva 2023

Onedlho budeme sláviť výročie zjavenia

KORUNKY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

ktorú Ježiš odovzdal svätej sestre Faustíne

13. a 14. septembra 1935 vo Vilniuse.

Opis tejto udalosti nájdete v

DENNÍČKU SVÄTEJ FAUSTÍNY, č. 474, 475 A 476.

Ponúkame vám

DUCHOVNÚ PRÍPRAVU NA TIETO VÝNIMOČNÉ DNI.

10. SEPTEMBER

11. SEPTEMBER

12. SEPTEMBER

13. SEPTEMBER

14. SEPTEMBER

13. A 14. SEPTEMBER

pozývame vás na spoločnú modlitbu korunky Božieho milosrdenstva na tieto úmysly:

  • za mier pre našu vlasť a celý svet;
  • za svätú Cirkev a Svätého Otca;
  • za všetkých, ktorí teraz najviac potrebujú Božie milosrdenstvo, najmä za umierajúcich;
  • za rozvoj Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum podľa Božej vôle.