F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Obrady prijatia do združenia Faustínum

Obrady združenia Faustínum 5.10.2023 – fotogaléria

Na sviatok sv. sestry Faustíny sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konali slávnosti združenia Faustínum. Za nových členov bolo…

Obrady prijatia do združenia Faustínum 09.2023 – fotogaléria

V dňoch od 15. do 17. septembra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikach konali duchovné cvičenia na tému „Poklad…