Obrady združenia Faustínum 5.10.2023 – fotogaléria

Na sviatok sv. sestry Faustíny sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konali slávnosti združenia Faustínum. Za nových členov bolo prijatých desať ľudí z Poľska, Spojených štátov amerických a Francúzska. Obradu predsedal páter Marek Wójtowicz SJ – duchovný správca združenia.…

Obrady prijatia do združenia Faustínum 09.2023 – fotogaléria

V dňoch od 15. do 17. septembra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikach konali duchovné cvičenia na tému „Poklad máme v hlinených nádobách“, ktoré viedol vdp. Artur Ciepielski, Miroslava Čilová a sr. M. Clareta Fečová ISMM. Na záver duchovných…