F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Obrady združenia Faustínum 5.10.2023 – fotogaléria

Na sviatok sv. sestry Faustíny sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konali slávnosti združenia Faustínum. Za nových členov bolo prijatých desať ľudí z Poľska, Spojených štátov amerických a Francúzska. Obradu predsedal páter Marek Wójtowicz SJ – duchovný správca združenia.

Pozrite si fotogalériu.