F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

sv. Faustína

Bude šťastná?

Túto otázku sme od rodičov v súvislosti s budúcnosťou ich detí počuli určite viackrát: „Bude šťastná?“ Možno tá istá myšlienka…

Dvadsiate tretie výročie kanonizácie sestry Faustíny

Dnes slávime veľký deň svätej sestry Faustíny. V tento deň v roku 1926 dostala Helena Kowalská habit a rehoľné meno…

Poďakovanie

Ďakujeme vám za vašu účasť na duchovnej aktivite: Milosrdenstvo pre nás a celý svet. Pozvanie prijalo a zapojilo sa: 1100 osôb….

Milosrdenstvo pre nás a … 2023 – 2. časť

Sviatok Božieho milosrdenstva – 16. APRÍL 2023 Modlíme sa za celý svet! Chcem sa zapojiť Ako sa zapojiť do modlitebnej…