F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Bude šťastná?

Túto otázku sme od rodičov v súvislosti s budúcnosťou ich detí počuli určite viackrát: „Bude šťastná?“

Možno tá istá myšlienka trápila aj Mariannu a Stanislava Kowalských, rodičov sv. sestry Faustíny? Ale začnime od začiatku…

Nebolo to ľahké. Marianna Kowalská sa tohto pôrodu veľmi bála, keďže za predchádzajúce dva takmer zaplatila životom. S dôverou však všetko vložila do rúk Panny Márie. Písal sa august 1905. Bol to už deviaty mesiac, čo nosila dieťa pod srdcom. Dvadsiaty piaty august, piatok, slnečný deň, už po žatve, blížil sa zber zemiakov. Možno už onedlho porodí…? Áno, pôrod sa začal. Prekvapivo, bez komplikácií, rýchlo. Bolo osem hodín ráno. Narodilo sa! Plač novorodenca priniesol úľavu a radosť celej rodine Kowalských. Narodila sa Helenka, dievčatko, ktoré neskôr, ako ukázal čas, zohralo obrovskú úlohu v dejinách sveta. Všetkým pripomenula večnú pravdu, že Boh je láska a milosrdenstvo samo (Den. 1074, 1273, 1486). Že Boh miluje každého človeka, že Boh na nás myslel už pred naším narodením, že žiadne dieťa nie je výsledkom „náhody“, a že každý má právo na život.

Sestra Faustína je veľká svätica, ktorá verila v Božiu lásku, a preto bola skutočne šťastná. Našli ste už vo svojom živote šťastie?