F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Sviatok milosrdenstva

Poďakovanie

Ďakujeme vám za vašu účasť na duchovnej aktivite: Milosrdenstvo pre nás a celý svet. Pozvanie prijalo a zapojilo sa: 1100 osôb….