F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Poďakovanie

Ďakujeme vám za vašu účasť na duchovnej aktivite:

Milosrdenstvo pre nás a celý svet.

Pozvanie prijalo a zapojilo sa: 1100 osôb.
Najviac z: Poľska, Talianska a Španielska.

Modlili sme sa za všetky krajiny na svete.
Najviac ľudí sa modlilo za: Poľsko, Rusko a Ukrajina.

Veríme, že na Nedeľu milosrdenstva sa Božie milosrdenstvo
prostredníctvom našej modlitby dostalo k mnohým ľuďom na celom svete.
Nech je Boh zvelebený!