F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Svet Udalosti

Losovanie priateľa na Nový rok

Svätci sú prítomní v našom živote každý deň. Niektorých z nich sme možno dokonca poznali osobne. Sú aj svätí, ktorí sú nám obzvlášť blízki.

Svätá Faustína mala počas svojho života veľa takýchto priateľov. Vo svojom Denníčku píše nielen o Ježišovi, Panne Márii a svätom Jozefovi. V jej zápiskoch nájdeme opisy jej stretnutí so sv. Barborou (Den. 1251), so sv. Teréziou od Dieťaťa Ježiša (Den. 150) a so sv. Ignácom z Loyoly (Den. 448). Na inom mieste píše, že videla sv. Stanislava Kostku, sv. Andreja Bobolu, sv. Ignáca z Loyoly (Den. 448) a sv. Kazimíra Kráľa (porov. Sk 689).

Sekretárka Božieho milosrdenstva mala úctu aj blahej pamäti poľského kňaza Petra Skargu (modlila sa k nemu za svojho brata Stanislava – Den. 1290) a modlila sa aj k svätcom z rehole jezuitov. Vo svojom Denníčku spomína aj sv. Pavla apoštola (porov. Den. 777, 1604) a sv. Vincenta à Paulo (Den. 1189). Na svojich duchovných cvičeniach sa raz modlila aj k sv. Klaudiovi La Colomière a k sv. Gertrúde (Den. 728), ktorí jej zrejme boli blízki.

Svätá sestra Faustína mala mnoho pomocníkov na svojej ceste k svätosti. Vylosujte si dnes svojho osobitného patróna na tento rok. Možno sa stane vaším novým priateľom?


Patróni 2024

       SK                PL              EN              DE                IT                 RU                 ES                 FR