F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Svet

Losovanie priateľa na Nový rok

Svätci sú prítomní v našom živote každý deň. Niektorých z nich sme možno dokonca poznali osobne. Sú aj svätí, ktorí…

Noví členovia Faustínum

Dňa 11. decembra bolo na zasadnutí správnej rady prijatých 9 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum:  4 z…

Združenia Faustínum z Kórey

V posledných júlových dňoch prišli zástupcovia združenia Faustínum z Južnej Kórey na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch. Združenie…