Noví členovia Faustínum

Dňa 11. decembra bolo na zasadnutí správnej rady prijatých 9 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum:  4 z Poľska, 3 z Talianska, 1 z Írska a 1 z Českej republiky.

Sme radi, že sa k nášmu spoločenstvu pridali noví apoštoli milosrdného Ježiša, ktorí sa chcú ešte plnšie podieľať na poslaní sv. sestry Faustíny a prinášať posolstvo Božieho milosrdenstva celému svetu.