F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Združenie Faustínum

Adventné čakanie na Slovo – Druhá adventná nedeľa

https://youtu.be/u6j_o6YrP_0 Buďte s nami každú stredu a sobotu o 17.00!Využime tento milostivý čas!

Adventné čakanie so sv. Faustínou a Pannou Máriou – 1/3

https://youtu.be/NrtudRK0Rfw Buďte s nami každú stredu a sobotu o 17.00!Využime tento milostivý čas!

Adventné čakanie na Slovo – Prvá adventná nedeľa

https://youtu.be/qGhxQdZMkJ8 Buďte s nami každú stredu a sobotu o 17.00!Využime tento milostivý čas!

„Adventné čakanie“

Onedlho sa začne advent.Na to obdobie sme pre vás pripravili: „Adventné čakanie na Slovo“zamyslenia nad evanjeliom každú adventnú nedeľu a…

Obrady združenia Faustínum 5.10.2023 – fotogaléria

Na sviatok sv. sestry Faustíny sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konali slávnosti združenia Faustínum. Za nových členov bolo…

Obrady prijatia do združenia Faustínum 09.2023 – fotogaléria

V dňoch od 15. do 17. septembra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikach konali duchovné cvičenia na tému „Poklad…

Výročie zjavenia korunky Božieho milosrdenstva 2023

Onedlho budeme sláviť výročie zjavenia KORUNKY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA ktorú Ježiš odovzdal svätej sestre Faustíne 13. a 14. septembra 1935 vo…

Bude šťastná?

Túto otázku sme od rodičov v súvislosti s budúcnosťou ich detí počuli určite viackrát: „Bude šťastná?“ Možno tá istá myšlienka…

5. august – sviatok patrónky kongregácie

5. augusta slávi Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva svoj patronátny sviatok. Hlavnou patrónkou kongregácie je Matka milosrdenstva, znázornená na obraze…