F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Združenie Faustínum

Rehoľné obrady

Začiatkom augusta sa v Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva konajú slávnosti prijatia nových sestier do noviciátu a zloženia rehoľných sľubov….

Združenia Faustínum z Kórey

V posledných júlových dňoch prišli zástupcovia združenia Faustínum z Južnej Kórey na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch. Združenie…

Tretí celopoľský zjazd združenia Faustínum – galéria

Dňa 3. júna 2023 sa v Saktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konal Tretí celopoľský zjazd Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum…

Noví členovia Faustínum 05.2023

25. mája bolo na zasadnutí správnej rady prijatých 8 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum: 2 z Poľska,…

Veľkonočné priania od Svätého Otca Františka 2023

Vatikán, 27. apríla 2023 Ctihodná sestrička, v tomto mimoriadnom čase veľkonočného obdobia Jeho Svätosť František, ktorý sa duchovne spája s celou…

Dvadsiate tretie výročie kanonizácie sestry Faustíny

Dnes slávime veľký deň svätej sestry Faustíny. V tento deň v roku 1926 dostala Helena Kowalská habit a rehoľné meno…

Poďakovanie

Ďakujeme vám za vašu účasť na duchovnej aktivite: Milosrdenstvo pre nás a celý svet. Pozvanie prijalo a zapojilo sa: 1100 osôb….

Nezvyčajný deň – sviatok Božieho milosrdenstva

Nezdá sa vám niekedy, že Nedeľa Božieho milosrdenstva je ako každá iná? A hoci sa možno nenavštívime rodinu, známych či…