F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Veľká noc 2024

„Druhá veľkonočná nedeľa, čiže sviatok Božieho milosrdenstva. (…)
Moja duša tonula v nepredstaviteľnej radosti a Pán mi dal poznať
celé more a priepasť svojho nepochopiteľného milosrdenstva.
Ó, keby duše chceli pochopiť, ako veľmi ich Boh miluje. (…)
Keď som bola spojená s Pánom, poznala som,
ako veľa duší zvelebuje Božie milosrdenstvo“

(Denníček 1073).

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Tajomstvá umučenia, smrti a Ježišovho zmŕtvychvstania sú aj tentokrát pre nás príležitosťou, aby sme sa ešte raz a ešte hlbšie ako doteraz ponorili do nepochopiteľného Božieho milosrdenstva.

Keď hľadíme na nesmiernu lásku, ktorá viedla Ježiša k rozhodnutiu dať svoj život za každého
z a vnímame silu milosrdenstva obsiahnuté v jeho zmŕtvychvstaní, môžeme len zotrvávať
v pokore a zvelebovať nekonečné milosrdenstvo nášho Boha.

Nech čas veľkonočnej radosti naplní naše srdcia vďačnosťou za dar vykúpenia a zapáli v nás túžbu ohlasovať milosrdenstvo tým, ktorí ešte nezažili Božiu lásku.

Spojme sa v duchu v oslavnej modlitbe počas tohto sviatočného obdobia ako aj na sviatok Božieho milosrdenstva.

S prianím radostnej a pokojnej Veľkej noci ostáva

sr. M. Emanuela Gemza ISMM
so sestrami zo združenia Faustínum

Krakov-Lagiewniky, Veľká noc 2024