F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

93. výročie prvého zjavenia Milosrdného Ježiša, Košice – KVP, 22. februára 2024

Tento výnimočný deň sme vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP začali sláviť spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva, ktorú viedli sestry z košickej komunity. 

Po nej o 15.20 nasledovala sv. omša, ktorú celebroval vdp. kaplán Šimon Škvarka.

Po sv. omši sa veriacim prihovoril člen miestnej formačnej skupinky Faustínum p. Cyril Karľa.

Večernú adoráciu od 20.00-21.00 pripravili a viedli košickí členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum. 

V tomto roku košická formačná skupina oslávi 20. výročie svojho založenia.