F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Noví členovia Faustínum 05.2023

25. mája bolo na zasadnutí správnej rady prijatých 8 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum: 2 z Poľska, 3 zo Slovenska, 2 z Talianska, 1 z USA.
 
Sme radi, že sa k nášmu spoločenstvu pridali noví apoštoli milosrdného Ježiša, ktorí sa chcú ešte plnšie zapojiť do misie sv. sestry Faustíny a prinášať posolstvo Božieho milosrdenstva celému svetu.