F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Formácia Udalosti

Pôstne obdobie 2024 – „Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo…“

Tento rok sa počas pôstu chceme zamyslieť nad modlitbou sv. sestry Faustíny, v ktorej prosí Ježiša o milosrdné oči, uši, jazyk, ruky, nohy a srdce.

Počúvajte a sledujte krátke zamyslenia na túto tému, ktoré sa budú objavovať každú sobotu o 17.00 hod.

Pozývame vás, aby ste sa každý deň pôstneho obdobia vyprosovali milosť, byť čoraz milosrdnejší k druhým. Môžete sa modliť vlastnými slovami alebo použiť modlitbu svätej Faustíny:

Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych.

Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a prichádzala im na pomoc.

Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych. Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby

som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia.

Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym

robiť len dobre a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce.

Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym.

Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu, a sama sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci. O vlastných utrpeniach budem mlčať.

Nech si tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj. (Denníček, 163).

Ďalšie zamyslenie bude k dispozícii 17. februára (sobota) o 17:00!

Počúvajte, rozjímate a zdieľajte ich so svojimi priateľmi!