F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Rehoľné sľuby 2024

Dnes, na sviatok Obetovania Pána, zložia svoje prvé rehoľné sľuby dve novicky z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Je to zároveň deň zasväteného života.

Svätá Faustína napísala vo svojom Denníčku: „Keď rozmýšľam o tom, že Boh sa so mnou spája prostredníctvom sľubov, čiže ja s ním – nikto nedokáže pochopiť, čo prežíva moje srdce“ (Den. 231).

V tento deň sa modlime za všetky osoby zasväteného života, aby verne kráčali v stopách milosrdného Ježiša. Vyprosujme im na tejto ceste života aj milosť vrúcnej  lásky, horlivosti a vernosti.

Ďakujeme vám za vaše modlitby za nás!