F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Výročie kanonizácie sestry Faustíny

Dnes si pripomíname výročie kanonizácie sv. Faustíny.

30. apríla 2000. Svätý Otec Ján Pavol II. pripočítal našu patrónku k zástupu svätých a zároveň v tento deň ustanovil pre Cirkev na celom svete sviatok Božieho milosrdenstva.

Nech každý človek na príhovor sv. Faustíny spozná Božie milosrdenstvo!