F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Noví členovia Faustínum 04.2024

17. apríla na zasadnutí hlavnej správy vedenia bolo prijatých 8 nových členov
do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum:

z Poľska – 6 laici,
z USA – 1 laik,
z Talianska – 1 laik.

Sme radi, že sa k nášmu spoločenstvu pridali noví apoštoli milosrdného Ježiša, ktorí sa chcú ešte plnohodnotnejšie zapojiť do poslania sv. sestry Faustíny a prinášať posolstvo Božieho milosrdenstva celému svetu.
 
Prajeme im, aby naďalej rástla ich dôvera a aby vytrvalo slúžili tým, ku ktorým ich milosrdný Ježiš posiela.