F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

5. august – sviatok patrónky kongregácie

5. augusta slávi Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva
svoj patronátny sviatok.

Hlavnou patrónkou kongregácie je Matka milosrdenstva, znázornená na obraze Márie zahalenej plášťom a s rukami vystretými k ľuďom.

„Mária teda hlbšie pozná tajomstvo Božieho milosrdenstva; pozná aj jeho cenu a vie, aká je tá cena vysoká” (Dives in Misericordia, 9).

Oslavujme dnes spoločne Boha za Máriu, Matku milosrdenstva, a prosme ho o nové povolania do Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.