F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Nočná adorácia v Košiciach na KVP

85. výročie odchodu sv. sr. Faustíny do domu nebeského Otca si ctitelia Božieho milosrdenstva pripomenuli nočnou adoráciou v svätyni Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. 

Adorácia začala o 21. 10 hod. a moderovali ju členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum, sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva sr. Antoniana ISMM a sr. Blanka ISMM. Hudobne sprevádzala mládež farnosti.

 Adorácia bola ukončená presne v hodine smrti sv. sr. Faustíny, teda o 22.45 hod.