F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Spoločenstvá združenia Faustínum

MdaBm 2024 – Prihlasovanie

Otvárame registráciuna Medzinárodné dni apoštolov Božieho milosrdenstva. Ak sa chcete zúčastniť tohto podujatia, vyplňte, prosím, registračný formulár. Pre zahraničných účastníkov…

Vianoce 2023

Ó, maličký Ježiško, vrúcne ťa prosím,zatvor všetkých do mora svojho nepochopiteľného milosrdenstva.Ó, sladký, maličký Ježiško, ponúkam ti svoje srdce,nech je…

Obrady združenia Faustínum 5.10.2023 – fotogaléria

Na sviatok sv. sestry Faustíny sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konali slávnosti združenia Faustínum. Za nových členov bolo…

Obrady prijatia do združenia Faustínum 09.2023 – fotogaléria

V dňoch od 15. do 17. septembra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikach konali duchovné cvičenia na tému „Poklad…

Výročie zjavenia korunky Božieho milosrdenstva 2023

Onedlho budeme sláviť výročie zjavenia KORUNKY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA ktorú Ježiš odovzdal svätej sestre Faustíne 13. a 14. septembra 1935 vo…

5. august – sviatok patrónky kongregácie

5. augusta slávi Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva svoj patronátny sviatok. Hlavnou patrónkou kongregácie je Matka milosrdenstva, znázornená na obraze…

Rehoľné obrady

Začiatkom augusta sa v Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva konajú slávnosti prijatia nových sestier do noviciátu a zloženia rehoľných sľubov….

Združenia Faustínum z Kórey

V posledných júlových dňoch prišli zástupcovia združenia Faustínum z Južnej Kórey na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch. Združenie…

Tretí celopoľský zjazd združenia Faustínum – galéria

Dňa 3. júna 2023 sa v Saktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konal Tretí celopoľský zjazd Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum…

Veľkonočné priania od Svätého Otca Františka 2023

Vatikán, 27. apríla 2023 Ctihodná sestrička, v tomto mimoriadnom čase veľkonočného obdobia Jeho Svätosť František, ktorý sa duchovne spája s celou…