F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Galéria

Obrady združenia Faustínum 5.10.2023 – fotogaléria

Na sviatok sv. sestry Faustíny sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konali slávnosti združenia Faustínum. Za nových členov bolo…

Obrady prijatia do združenia Faustínum 09.2023 – fotogaléria

V dňoch od 15. do 17. septembra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikach konali duchovné cvičenia na tému „Poklad…

Združenia Faustínum z Kórey

V posledných júlových dňoch prišli zástupcovia združenia Faustínum z Južnej Kórey na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch. Združenie…

Tretí celopoľský zjazd združenia Faustínum – galéria

Dňa 3. júna 2023 sa v Saktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konal Tretí celopoľský zjazd Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum…