F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Tretí celopoľský zjazd združenia Faustínum – galéria

Dňa 3. júna 2023 sa v Saktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch konal Tretí celopoľský zjazd Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum pod názvom 

„Spoločenstvo Cirkvi ako miesto rastu“. 

Pozrite si fotogalériu