F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

O nás Udalosti

Zo života spoločenstva Faustínum v Prešove

Milí členovia, dobrovoľníci a sympatizanti združenia Faustínum.

Predstavujeme vám spoločenstvo  Faustínum pri farnosti sv. Mikuláša v Prešove.

    • Deň s Božím milosrdenstvom

Dňa 17. mája 2023 sa v Konkatedrále sv. Mikuláša konal už tradičný Deň s Božím milosrdenstvom spojený s kňazskými rekolekciami dekanátu. Program začal rekolekčnou sv. omšou a pokračoval príhovorom vdp. Pavla Bujňáka na tému Milosrdenstvo – najväčšia vlastnosť Boha, adoráciou a modlitbou v Hodine milosrdenstva s korunkou Božieho milosrdenstva. Bohatý program bol ukončený prednáškou sr. M. Antoniany Štullerovej, ISMM z Košíc na tému: Náš Boh má meno Milosrdenstvo a agapé na fare „U Nikodéma“.

    • Modlitbový apoštolát združenia

Združenie Faustínum chce našej farnosti pomáhať aj apoštolátom modlitby. Pri rôznych príležitostiach, kedykoľvek sme oslovení pánom dekanom, ochotne vyprosujeme Božie milosrdenstvo pre naše mesto, Slovensko aj pre celý svet.

Napr. v rámci prípravy odpustovej slávnosti na sviatok Povýšenia Svätého Kríža 14. septembra 2023 sme sa na Prešovskej kalvárii týždeň pred slávnosťou modlili korunku k Božiemu milosrdenstvu a pripravovali zamyslenia, ktoré čítaval p. diakon.

Pred voľbami do NRSR sme sa dňa 26. septembra 2023 zapojili do modlitieb o 15.00 hod.

Týždeň dušičkovej oktávy bol pre nás príležitosť zaspomínať si na blízkych, ktorí nás predišli do večnosti, no stále zostávajú v našich srdciach. Od 1. do 8. novembra 2023 sme sa spolu s ostatnými veriacimi modlili korunku Božieho milosrdenstva a modlitbu sv. ruženca za duše v očistci. 

    • Púť do Krakova

V deň liturgickej spomienky sv. sr. Faustíny 5. októbra 2023 sme putovali do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. Takto sme chceli osláviť 85. výročie narodenia pre nebo          sv. sr. Faustíny. Púťou nás duchovne sprevádzal vdp. Dominik Plavnický, kaplán našej farnosti sv. Mikuláša v Prešove, a   sr. Alžbeta Mikušová, ISMM z Nižného Hrušova.

Na milostivom mieste sme slávili sv. omšu a vypočuli si prednášku sr. Clarety Fečovej, ISMM.  Mohli sme tiež nahliadnuť do cely, v ktorej sv. sr. Faustína strávila posledné týždne života. Táto malá izbička je pre pútnikov totiž prístupná iba v deň výročia jej smrti. V popoludňajších hodinách sme navštívili aj blízke Centrum sv. Jána Pavla II.

Na záver by sme radi poďakovali sr. Alžbete Mikušovej, ISMM, ktorá nás uplynulý formačný rok duchovne sprevádzala. Formačný rok 2023/2024 nás povedie sr. Blanka Krajčíková, ISMM pôsobiaca v Košiciach a naša rodáčka. Rovnako chceme vrúcne poďakovať vdp. Jozefovi Heskemu za jeho dlhodobú a vytrvalú službu v našom združení.

Aj v budúcom roku sa budeme stretávať každý utorok po 1. piatku v mesiaci o 16.00 hod. v Katolíckom kruhu a výnimočne na fare. Po stretnutí je o 18.00 hod. slúžená sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove na úmysly členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, po ktorej nasleduje modlitba korunky Božieho milosrdenstva.

                                                                      Zlatica Benišová a Marta Sendeková, členky Združenia Faustínum