F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Nezvyčajný deň – sviatok Božieho milosrdenstva

Nezdá sa vám niekedy, že Nedeľa Božieho milosrdenstva je ako každá iná? A hoci sa možno nenavštívime rodinu, známych či priateľov, tak ako na Veľkonočnú nedeľu, vieme, že tento deň je výnimočný tým, že nám môžu byť odpustené viny i tresty… Ale….  

Pripomeňme si dejiny spásy. Boh nám chcel ukázať svoju dobrotu, a tak zostúpil na zem v podobe nevinného, pokorného, Dieťaťa, závislého od ľudskej opatery. Tomuto Dieťaťu, ktoré malo svetu ukázať, aká je Božia láska, dali rodičia meno Ježiš. Tridsať rokov žil veľmi jednoduchý a obyčajný životo v Nazarete. Tri roky katechizoval svet, ale ľudia mu zazlievali jeho dobrotu, jeho lásku i jeho učenie. Tamojší ľudia nechceli prijať, že on je milosrdný Boh. Prekážali im jeho znamenia a zázraky, vadilo im, že odpúšťa hriechy. Chceli ho zahubiť. Chytili ho, zviazali, zbičovali a ukrižovali.

Neočakávali, že toto telo a táto krv sa stane obetou „na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta“. Nepochopili, že Ježiš nám v Eucharistii zanechal sám seba a že moc odpúšťať hriechy odovzdal apoštolom. Nemysleli si, že vstane z mŕtvych…

Toľko sme toho dostali, ale stále mu neveríme, a neprijímame prejavy jeho lásky. Strácame sa a podliehame klamu zdanlivého šťastia. Robíme rozhodnutia bez toho, aby sme mali na zreteli spásu svojej duše.

Boh vidí naše pochybnosti. Preto hoci už pre nás vykonal dielo vykúpenia, vo svojej nesmiernej láske nám daroval ešte mimoriadny čas – sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý vyšiel z jeho vnútra (Den. 420, 699, 1517). Výnimočný deň, v ktorom z našich pliec sníma bremeno spáchaných hriechov, sníma z nás vinu a trest (časný i večný) a navracia nám čistotu a nevinnosť Božieho dieťaťa.

Každý sa v tento deň, teda v posledný deň Veľkonočnej oktávy, môže obmyť v lúčoch jeho milosrdenstva a získať „úplné odpustenie vín a trestov“ (Den. 699). Stačí v tento deň prijať sväté prijímanie s čistým srdcom bez akejkoľvek náklonnosti k hriechu a splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu, t. j. dôverovať Bohu, plniť jeho vôľu a vykonať skutok milosrdenstva.

V tento deň nás Boh obdarúva výnimočnými darmi: „ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva“ (Den. 699). Tento deň je dňom Božích láskyplných darov. Možno ich nezažijeme hmatateľne, ale sú tu pre nás. Všetky tieto milosti robia tento deň mimoriadnym dňom. Pre mnohých možno bude začiatkom novej cesty k Bohu. Pre Boha je to radostný deň, lebo duše spoznávajú jeho milosrdenstvo, dôverujú mu a tešia sa z diela vykúpenia.

Prežime tento deň plní vďačnosti a otvorme svoje srdcia milosrdnému Bohu. Povzbuďme svojich priateľov a blízkych, aby dar odpustenia vín i trestov prijali vedome, vo viere a dôvere v Boha.

adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.