Vianoce 2023

Ó, maličký Ježiško, vrúcne ťa prosím,
zatvor všetkých do mora svojho nepochopiteľného milosrdenstva.
Ó, sladký, maličký Ježiško, ponúkam ti svoje srdce,
nech je tvojím milým a pohodlným príbytkom.

Denníček, 845

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Končí sa obdobie adventu, plné radostného a túžobného očakávania. Onedlho budeme opäť prežívať to mimoriadne tajomstvo Božieho milosrdenstva, o ktorom svätá sestra Faustína napísala: Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

Prichádza na svet, aby zdieľal naše radosti a starosti. Prináša svetlo svojej lásky do každej našej tmy. Prináša pokoj tam, kde nás premáha strach a neistota z budúcnosti. Ježiš – náš milosrdný Spasiteľ a Pán.

V tomto výnimočnom čase nanovo otvorme svoje srdcia Ježišovi. Nech sú pre neho príjemným a pohodlným príbytkom, v ktorom s ním budeme prebývať. Ďakujeme mu za jeho dobrotu a zvelebujme jeho nekonečné milosrdenstvo.

Naplnení jeho mocou otvorme svoje srdcia tým, ktorí sú duchovne a materiálne chudobní, najmä tým, ktorí ešte nezažili Božiu lásku vo svojom živote. Pomáhajme im milosrdnými skutkami, slovami a modlitbami.

Ponárajme celý svet do mora nepochopiteľného Božieho milosrdenstva a prosme, aby sa každý človek s dôverou obrátil k nemu a zakúsil vytúžený pokoj.

S prianím požehnaných a radostných Vianoc
a uistením o našich modlitbách

Sr. M. Emanuela Gemza ISMM
so sestrami zo združenia Faustínum

Krakov-Łagiewniky, Vianoce 2023