F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Vianoce 2023

Ó, maličký Ježiško, vrúcne ťa prosím,
zatvor všetkých do mora svojho nepochopiteľného milosrdenstva.
Ó, sladký, maličký Ježiško, ponúkam ti svoje srdce,
nech je tvojím milým a pohodlným príbytkom.

Denníček, 845

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Končí sa obdobie adventu, plné radostného a túžobného očakávania. Onedlho budeme opäť prežívať to mimoriadne tajomstvo Božieho milosrdenstva, o ktorom svätá sestra Faustína napísala: Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

Prichádza na svet, aby zdieľal naše radosti a starosti. Prináša svetlo svojej lásky do každej našej tmy. Prináša pokoj tam, kde nás premáha strach a neistota z budúcnosti. Ježiš – náš milosrdný Spasiteľ a Pán.

V tomto výnimočnom čase nanovo otvorme svoje srdcia Ježišovi. Nech sú pre neho príjemným a pohodlným príbytkom, v ktorom s ním budeme prebývať. Ďakujeme mu za jeho dobrotu a zvelebujme jeho nekonečné milosrdenstvo.

Naplnení jeho mocou otvorme svoje srdcia tým, ktorí sú duchovne a materiálne chudobní, najmä tým, ktorí ešte nezažili Božiu lásku vo svojom živote. Pomáhajme im milosrdnými skutkami, slovami a modlitbami.

Ponárajme celý svet do mora nepochopiteľného Božieho milosrdenstva a prosme, aby sa každý človek s dôverou obrátil k nemu a zakúsil vytúžený pokoj.

S prianím požehnaných a radostných Vianoc
a uistením o našich modlitbách

Sr. M. Emanuela Gemza ISMM
so sestrami zo združenia Faustínum

Krakov-Łagiewniky, Vianoce 2023