F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Rehoľné obrady

Začiatkom augusta sa v Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva konajú slávnosti prijatia nových sestier do noviciátu a zloženia rehoľných sľubov.

Odporúčame naše sestry vašim modlitbám. Vyprosujme im milosť hlbokej lásky, horlivosti a vernosti na ceste rehoľného života.