F A U S T I N U M. S K

Oficiálna stránka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

Udalosti

Veľkonočné priania od Svätého Otca Františka 2023

Vatikán, 27. apríla 2023

Ctihodná sestrička,

v tomto mimoriadnom čase veľkonočného obdobia Jeho Svätosť František, ktorý sa duchovne spája s celou Cirkvou, Vám chce úprimne poďakovať za modlitby a žičlivosť, ktorú ste vyjadrili v zaslanom veľkonočnom pozdrave.

Veľkonočné udalosti nám umožňujú pozrieť sa v Božom svetle na zmysel nášho života a na to všetko, čo sa odohráva vo svete. „Brat, sestra, sila Zmŕtvychvstalého ťa pozýva odvaliť kamene sklamania a nedôvery,“ povedal pápež na tohtoročnej veľkonočnej vigílie, „Pán, ktorý je odborníkom na odvalenie kameňov hriechu a strachu, chce osvietiť tvoju posvätnú pamäť, tvoje najkrajšie spomienky a pripomenúť ti prvé stretnutie s ním. Spomeň si a choď: vráť sa k nemu, lebo Boh ťa chce vzkriesiť svojou milosťou.“

Svätý Otec zveruje Vás i členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum Božiemu milosrdenstvu i ochrane Kráľovnej pokoja, a zo srdca vám udeľuje svoje apoštolské požehnanie.

S kresťanským pozdravom
Mons. Roberto Campisi